Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is een rechtsgebied dat veel meer is dan alleen echtscheiding. Te denken valt aan onder andere partneralimentatie, omgangsrecht, namenrecht en samenlevingscontracten. Kortom, alle kwesties die direct betrekking hebben op personen en gezin.

Ik heb in de loop der jaren een ruime kennis en ervaring in deze rechtsgebieden opgebouwd.

Zaken die spelen in de familiesfeer hebben vaak een grote impact op iemands persoonlijk leven en relaties met naasten. Deze problemen moeten dan ook bij voorkeur worden benaderd via bemiddeling. Ook wel mediation genoemd.

Ook de overheid stimuleert dat dergelijke kwesties via bemiddeling worden opgelost. Slechts in het uiterste geval dient gekozen te worden voor de gang naar de rechter.

Mij is gebleken dat de meeste familiezaken ook daadwerkelijk zijn op te lossen door bemiddeling, mits deze bemiddeling deskundig wordt begeleid.

Personen- en familierecht

Echtscheiding

Echtscheiding en verbreking samenleving

Het verbreken van samenlevingen wordt door cliënten ervaren als een zeer ingrijpende gebeurtenis. Emoties spelen een grote rol met direct gevolg dat cliënten niet meer in staat zijn tot oplossingen te komen, waardoor standpunten verharden en onoverbrugbaar lijken.

Dergelijke situaties vragen om een deskundige analyse waarbij oplossingen worden aangedragen en met u alternatieven worden gezocht.

Bemiddeling behoeft geen langdurig proces te zijn, mits cliënten samen met de bemiddelaar zich inzetten om tot een oplossing te komen.

Mij is gebleken dat de gemiddelde echtscheiding of verbreking samenleving in 10 tot 12 uur is te voltooien mits cliënten zich inzetten om samen met de bemiddelaar tot oplossingen te komen. Doorgaans zijn slechts 2 à 3 besprekingen nodig van maximaal 2 uur per bespreking.

Alimentatie

Ben ik wettelijk verplicht alimentatie te betalen? Hoe lang moet ik alimentatie betalen? Hoe wordt de hoogte van de alimentatie vastgesteld? Vragen waarmee ik vaak wordt benaderd.

De wetgeving rondom alimentatie is beperkt. Wel is in de loop der jaren een rekensystematiek ontwikkeld die door de rechterlijke macht wordt gehanteerd bij het vaststellen van de hoogte van alimentatie. Met behulp van deze systematiek is het mogelijk om een redelijk betrouwbare voorspelling te doen hoeveel alimentatie moet worden voldaan.

Ik kan u adviseren en bijstaan indien u zich geconfronteerd ziet met kwesties rondom alimentatie en zal u tevens graag deskundige terzijde staan bij onder andere:

– echtscheiding op tegenspraak;

– alimentatievraagstukken;

– opstellen ouderschapsplan;

– echtscheidingsbemiddeling;

– omgangskwesties;

– verbreking samenleving – huwelijksvermogensrecht (scheiding en deling)

Alimentatie