Advocatenkantoor Bots
Mediaton

Mediaton

Mediaton (=bemiddeling) is een manier om complexe- of minder complexe problemen op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Het kan een alternatief zijn voor een gerechtelijke procedure, die langdurig, kostbaar en onvoorspelbaar kan zijn.

De laatste jaren heeft bemiddeling een eigen plaats verworven naast de juridische procedures, waarbij vooral echtscheidingsbemiddeling en arbeidsrechtelijke bemiddeling veel voorkomen.

Hoewel de gedragsregels voor advocaten wijzen op de voordelen van een minnelijke regeling boven een proces is de praktijk dat dit vaak moeilijk is te organiseren. Dit komt omdat een advocaat doorgaans voor één van de partijen optreedt waardoor zij niet meer rechtstreeks contact met elkaar hebben.

Bij bemiddeling ligt het accent op het contact tussen partijen waarbij een onafhankelijke derde met die partijen op zoek gaat naar een oplossing waarin zij zich gezamenlijk kunnen vinden. Bemiddeling is een proces dat vraagt om een grote kennis van communicatie en welke blokkades er bij die communicatie kunnen ontstaan.

Hoewel iedere advocaat gewend is in conflicten op te treden mist deze toch doorgaans de gedegen kennis en ervaring om blokkades in de communicatie te signaleren. Daardoor laat de oplossing vaak lang op zich wachten of komt men er samen niet uit. Niet zelden leidt dit dan tot een gerechtelijke weg om tot een oplossing te komen, hoewel die andere weg soms sneller en beter zou zijn geweest.

Doordat binnen mijn kantoor mevrouw psycholoog Drs L.H.F. Stokhof is gevestigd, is het mogelijk op één locatie gebruik te maken van zowel deskundigheid in communicatie als juridische deskundigheid, hetgeen een perfecte mix is voor een geslaagde bemiddeling.

Bemiddeling start met begeleiding van partijen door mevrouw Stokhof om te komen tot een gezamenlijke, acceptabele oplossing waarna deze vervolgens nader wordt vastgelegd in een overeenkomst opgemaakt door mij.

Bent u op zoek naar een begeleiding van uw echtscheiding of arbeidsconflict of ander geschil waar u maar niet uitkomt maakt dan gerust eens een afspraak voor een eerste gratis oriënterend gesprek van 30 minuten met mevrouw Stokhof of mij om te bespreken of deze vorm van bemiddeling iets voor u kan zijn.

Voor een eerste contact kan ook gebruik gemaakt worden van het contactformulier op deze site.