Honorering

Juridische bijstand is een kostbare aangelegenheid, waardoor er vaak wordt gekozen voor goedkopere alternatieven met alle gevolgen van dien. Helaas trekt de overheid zich steeds meer terug, ondanks het feit dat de maatschappij wordt geconfronteerd met steeds meer regels.

Ik word regelmatig geconfronteerd met zaken waarbij ondeskundig advies is gegeven waardoor cliënten in de problemen zijn geraakt. Vaak komt dit doordat deze adviseurs geen ervaring hebben met de rechtspraktijk. Het zijn piloten zonder vliegervaring.

Vooral ondernemers zouden er verstandig aan doen vroegtijdig juridische bijstand in te roepen bij het aangaan van overeenkomsten met bijvoorbeeld personeel en zakelijke relaties, maar ook particulieren zouden er verstandig aan doen in een eerder stadium advies te vragen.

Door de organisatie van mijn kantoor ben ik in staat scherpe tarieven te bieden, waarbij oog is voor de draagkracht van de cliënten.

Ik hanteer een basistarief van € 175,00 exclusief B.T.W. per uur.

Honorering

Rechtsbijstand

Uiteraard is er de mogelijkheid voor cliënten om gebruik te maken voor gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org) via de overheid. Dit systeem is echter voor een steeds kleinere groep cliënten beschikbaar. Ik zal derhalve met u, indien u net buiten de boot valt een speciaal tarief hanteren wat op uw financiële draagkracht is afgestemd. Is er sprake van een rechtsbijstandsverzekering dan is het vaak mogelijk een eigen advocaat voor te dragen waarbij de kosten van deze advocaat door de verzekering worden vergoed.