Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. De wetgeving is omvangrijk en de jurisprudentie is divers en steeds in beweging.

Arbeidsovereenkomsten vormen de basis van elke arbeidsrelatie. Het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een overeenkomst die niet aansluit bij de feitelijke situatie of wensen van partijen kan grote gevolgen hebben.

Elke arbeidsrelatie dient deugdelijk op papier gezet te worden zodat mogelijke problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is het van belang dat werkgevers én werknemers zich bij nieuwe arbeidsrelaties laten voorlichten over de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Arbeidsrecht

Arbeidsrelatie

Arbeidsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. De wetgeving is omvangrijk en de jurisprudentie is divers en steeds in beweging.

Arbeidsovereenkomsten vormen de basis van elke arbeidsrelatie. Het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een overeenkomst die niet aansluit bij de feitelijke situatie of wensen van partijen kan grote gevolgen hebben.

Elke arbeidsrelatie dient deugdelijk op papier gezet te worden zodat mogelijke problemen kunnen worden voorkomen. Daarnaast is het van belang dat werkgevers én werknemers zich bij nieuwe arbeidsrelaties laten voorlichten over de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.

Ook is het verstandig om periodiek de bestaande arbeidscontracten te laten controleren en zo nodig te aanpassen. Dit geldt overigens niet alleen voor arbeidscontracten maar ook voor andere contractuele relaties. Voorkomen is beter dan genezen!

Zelden heeft een arbeidskwestie alleen met arbeidsrecht te maken, maar dient tevens kennis aanwezig te zijn van werknemersverzekeringen, zoals bijvoorbeeld de werkloosheidswet.

Gedurende de jaren heb ik een ruime ervaring opgedaan bij het adviseren en bijstaan in juridische procedures betreffende arbeidszaken aan werknemers en werkgevers.

Doordat zowel werknemers als werkgevers worden bijgestaan heb ik een voorsprong op advocaten of andere adviseurs die alleen werkgevers of werknemers bijstaan.

Ik sta u daarom graag terzijde bij onder andere:

  • gerechtelijke procedures;
  • opstellen van arbeidscontracten;
  • gerechtelijke en buitengerechtelijke

 Beëindiging van arbeidsrelaties;

  • opstellen van arbeidsreglementen;
  • afvloeiingsregelingen;
  • flexibele arbeidsrelaties.

laten controleren