Actualiteiten

Registreren van overeenkomsten.

Soms komt het voor dat de datum die onder een overeenkomst is geplaatst in twijfel wordt getrokken. Dit kan voorkomen worden door een dergelijke overeenkomst te laten waarmerken door een notaris dan wel de overeenkomst te laten registreren bij de fiscus.

Registratie bij de fiscus in gratis. Bij het registeren bij de fiscus dient er rekening mee te worden gehouden dat een akte die later dan 17.00 uur bij de fiscus binnenkomt pas de volgende (werk)dag wordt geregistreerd. Registeren kan derhalve ieder werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Registreren van overeenkomsten

Consumentenrecht

Consumentenrecht

Iedere particulier heeft er wel eens mee te maken. Je koop iets en al snel kom je tot de conclusie dat het niet voldoet aan je verwachtingen. Als je bij de verkoper verhaal gaat halen geeft deze niet thuis of wordt je met een kluitje in het riet gestuurd.

Het inschakelen van een advocaat kan dan uitkomst bieden. Eén brief van een advocaat kan al genoeg zijn om de verkoper in beweging te brengen. Is dit niet het geval dan zal moeten worden besloten om de zaak bij de rechter voor te leggen. Het consumentenrecht is in de loop der jaren uitgebreid met gevolg dat de positie van de consument is verbeterd.

Aarzel niet om vroegtijdig advies te vragen als u onverhoopt tegen een dergelijke vervelende kwestie aanloopt zodat u veel ergernis, teleurstelling en kosten kan voorkomen.

Algemene voorwaarden

Vaak als je iets koopt of een dienst afneemt zijn er algemene voorwaarden van toepassing. Niet zelden worden deze algemene voorwaarden niet gelezen, met alle gevolgen van dien. In de rechtspraktijk zie je vaak dat deze algemene voorwaarden op tafel komen als er een conflict is ontstaan en doorgaans geven cliënten dan aan onvoldoende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden.

Advies is voor de afname kennis te nemen van de algemene voorwaarden indien er vragen zijn vooraf advies in te winnen.

Algemene Voorwaarden